ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาสินค้า

dot
bulletพิมพ์วันที่ผลิต ราคาถูก
dot
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต
dot
bulletเครื่องพิมพ์วันที่ สัมผัส
bulletเครื่องพิมพ์วันที่ อิงค์เจ็ท
bulletเครื่องป้อนฉลาก ซอง ถุง
bulletเครื่องพิมพ์พร้อมแปะ
bulletเครื่องลอกสติ๊กเกอร์
dot
เครื่องพิมพ์วันที่สัมผัสชิ้นงาน
dot
bulletเครื่องพิมพ์แบบใช้น้ำหมึก
dot
เครื่องพิมพ์วันที่ไม่สัมผัสชิ้นงาน
dot
bulletเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
dot
หมึกพิมพ์
dot
bulletหมึกพิมพ์ : วัสดุซับหมึก
bulletหมึกพิมพ์ : วัสดุไม่ซับหมึก
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
bulletแผ่นผังเว็บไซต์
bulletแคตตาล็อก
bulletwebboard
kimacthailand.blogspot.com
https://www.youtube.com/kimacthailand.com
เพจหมึกแสมป์อุตสาหรรมคีแมค
เครื่องพิมพ์พร้อมแปะ ( Print & Apply )

เครื่องพิมพ์พร้อมแปะ

 

 

เครื่องพิมพ์พร้อมแปะ (Print & Apply) ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ลดการจ้ดเก็บ(Stock)ฉลากสินค้า พิมพ์งานตามจำนวนที่ต้องการใช้ (Print on Demand) ในแต่ละครั้ง ประหย้ดเวลา ประหยัดแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพ งานจัดเก็บสินค้า การขนส่ง และอื่นๆ

คีแมค มี เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด พร้อมแปะ หรือ เครื่องพิมพ์พร้อมแปะ (Print & Apply) ครอบคลุมการทำงานทุกรูปแบบที่ต้องการ เช่น แบบ Tamp-on, Tamp-blow,Wipe-on,Corner wrap, Front and side, Back and side.

  เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด พร้อมแปะ ( Print & Apply ) EZtag100เครื่องพิมพ์พร้อมแปะ ( Print & Apply ) EZtag100article

ราคา เริ่มต้น 296,575 บาท

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดพร้อมแปะ (Print&Appy) EZtag100 รุ่นประหยัดเปลี่ยนขนาดฉลากตำแหน่งแปะได้รวดเร็วความเร็วในการพิมพ์พร้อมแปะ50-150มม./วินาทีเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดพร้อมแปะ EZtag100 พิมพ์ได้หน้ากว้าง104มม.ความละเอียด 203 และ 300 dpi

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดพร้อมแปะ ( Print & Apply ) EZtag150เครื่องพิมพ์พร้อมแปะ ( Print & Apply ) EZtag150article

 ราคา เริ่่มต้น 347,290 บาท

เครื่องพิมพ์พร้อมแปะ (Print&Apply) EZtag150 เปลี่ยนขนาดฉลากตำแหน่งแปะได้รวดเร็วความเร็วในการพิมพ์พร้อมแปะ 50-150 มม./วินาที เครื่องพิมพ์พร้อมแปะ EZtag150 พิมพ์ได้หน้ากว้าง104 มม. ความละเอียด 203 dpi สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดพร้อมแปะ ( Print & Apply ) EZtag200เครื่องพิมพ์พร้อมแปะ ( Print & Apply ) EZtag 200article

 ราคา เริ่มต้น 410,130 บาท

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดพร้อมแปะ (Print&Appy) EZtag 200เปลี่ยนฉลากและตำแหน่งแปะได้รวดเร็วความเร็วในการพิมพ์50-250มม./วินาทีเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดพร้อมแปะพิมพ์ได้หน้ากว้าง104 มม.ความละเอียด 203 dpi และ 305dpi เหมาะกับอุตสาหกรรมที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

หน้า 1/1
1
[Go to top]