ReadyPlanet.com
ผลงานของเรา Portfolio


เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต , เครื่องติดฉลาก , เครื่องติดสติกเกอร์เครื่องป้อนฉลาก ซอง ถุง EZfeed FD1article
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต , หมึกพิมพ์วันที่ , เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท วิดีโอการทำงานเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต ระบบอิงค์เจ็ท EZjet 790MP

วิดีโอการแสดงการทำงานของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทแบบมือถือ JetStamp สำหรับใช้พิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ ลงบนผลิตภัณฑ์ เช่น ขวดน้ำ, ซองขนม, กล่องนม ฯลฯ

วิดีโอแสดงการทำงานของเครื่อง EZjet 798
วิดีโอการทำงานเครื่องพิมพ์พร้อมแปะ(Print and Apply) : EZtag100article

วิดีโอการทำงานเครื่องพิมพ์พร้อมแปะ(Print and Apply) EZtag100 สำหรับงานที่ต้องการพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ดพร้อมปิดในคราวเดียว ช่วยกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 

วิดีโอการทำงานเครื่องพิมพ์พร้อมแปะ(Print and Apply) : EZtag150

วิดีโอแสดงการทำงานเครื่องพิมพ์พร้อมแปะ(Print and Apply) : Easilabel ES150 เป็นเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดหรือข้อความต่างๆลงบนสติกเกอร์และแปะหรือติดลงชิ้นงานเช่น กล่องคาร์ตัน หรือกระสอบ

วิดีโอการทำงานเครื่องปิดฉลากEZlabe RL200

วิดีโอการแสดงการทำงานเครื่องปิดฉลากขวดหรือเครื่องติดสติกเกอร์ Easilabel HTB400 ซึ่งมีเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ ในระบบฮ็อตแสตมป์(Hot Stamping foil) ติดตั้งมาด้วย

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต EZmark
เครื่องปิดฉลากสติกเกอร์ EZlabe KI316
เครื่องปิดฉลาก เครื่องติดสติกเกอร์ EZlabe EL200
เครื่องปิดฉลากสติกเกอร์ EZlabe BM1 และ BM2
หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]