ReadyPlanet.com
วัสดุสิ้นเปลือง น้ำหมึก, ฟอยล์, ฉลาก

วัสดุสิ้นเปลือง ของ เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต ในระบบต่างๆ นั้นต้องการวัสดุ พิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ ข้อความ และ ฯลฯ ที่มีคุณภาพ เพื่อช่วยให้งานพิมพ์มีความสมบูรณ์มากที่สุด และ ยังเป็นส่วนสำคัญต่อต้นทุนการผลิต คีแมคได้เตรียมผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ไว้สนองความต้องการ ของลูกค้าอย่างเต็มที่ ในราคาที่เหมาะสม และพร้อมส่งถึงมือท่านในทันทีอักษรยาง Locktypeอักษรยาง Locktype

 

 

ตัวเลขทองเหลืองตัวอักษรโลหะ
ตราประทับ EZstampตราประทับ EZstamp
ลูกหมึกฮ็อตอิงค์ ลูกหมึกฮ็อตอิงค์
เทปหมึกฟอยล์ร้อน เทปหมึกฟอยล์ร้อน
ลูกหมึกพลาสติก Plastic Ink Rollลูกหมึกพลาสติก Plastic Ink Rollarticle
ลูกหมึกสักหลาด Felt Rollลูกหมึกสักหลาด Felt Roll
ฉลากสติกเกอร์ สติกเกอร์บาร์โค้ดฉลากสติกเกอร์, ฉลากบาร์โค้ดarticle
เทปหมึกริบบอนบาร์โค้ดTTRเทปหมึกริบบอนบาร์โค้ดTTRarticle
หมึกพิมพ์วันที่ผลิต วัสดุซับหมึกหมึกพิมพ์วันที่ผลิต วัสดุซับหมึก
หมึกพิมพ์วันที่ผลิต วัสดุไม่ซับหมึกหมึกพิมพ์วันที่ผลิต วัสดุไม่ซับหมึก
หน้า 1/1
1
[Go to top]