ReadyPlanet.com
ผลงานของเรา Portfolio


เครื่องจ่ายซอง ป้อนฉลาก EZfeed FD210คลิปเครื่องป้อนฉลาก ซอง ถุง EZfeed FD210

คลิปแสดงการทำงานของเครื่องจ่ายฉลาก ป้อนซอง EZfeed FD210

เครื่องจ่ายฉลาก ป้อนซอง EZfeed FD1คลิปเครื่องป้อนฉลาก ซอง ถุง EZfeed FD1

 คลิปแสดงการทำงานของเครื่องจ่ายฉลาก ป้อนซอง กล่อง EZfeed FD1

เครื่องปิดฉลากขวดกลมกึ่งอัตโนมัติ EZlabel LM1คลิปเครื่องปิดสติกเกอร์ขวดกลมกึ่งอัตโนมัติ EZlabe LM1

คลิปแสดงวิธีการทำงานเครื่องปิดฉลากขวดกลมกึ่งอัตโนมัติ EZlabe LM1

 

เครื่องปิดสติกเกอร์ EZlabe EL200คลิปเครื่องปิดติดฉลากสติกเกอร์ EZlabe EL200

คลิปสาธิตการทำงานเครื่องปิดฉลาก EZlabe EL200

 

เครื่องติดฉลากสติกเกอร์ขวดกลมอัตโนมัติ EZlabe RL200คลิปเครื่องปิดฉลากสติกเกอร์ขวดกลม EZlabe RL200

วิดีโอการแสดงการทำงานเครื่องปิดฉลากขวดหรือเครื่องติดสติกเกอร์ Easilabel HTB400 ซึ่งมีเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ ในระบบฮ็อตแสตมป์(Hot Stamping foil) ติดตั้งมาด้วย

เครื่องพิมพ์พร้อมติดสติกเกอร์ (Print and Apply)วิดีโอการทำงานเครื่องพิมพ์พร้อมแปะ(Print and Apply) : EZtag100article

วิดีโอการทำงานเครื่องพิมพ์พร้อมแปะ(Print and Apply) EZtag100 สำหรับงานที่ต้องการพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ดพร้อมปิดในคราวเดียว ช่วยกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 

เครื่องติดสติกเกอร์พร้อมพิมพ์ข้อมูล (Print and Apply)วิดีโอการทำงานเครื่องพิมพ์พร้อมแปะ(Print and Apply) : EZtag150

วิดีโอแสดงการทำงานเครื่องพิมพ์พร้อมแปะ(Print and Apply) : Easilabel ES150 เป็นเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดหรือข้อความต่างๆลงบนสติกเกอร์และแปะหรือติดลงชิ้นงานเช่น กล่องคาร์ตัน หรือกระสอบ

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ EZjet IIเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต อิงค์เจ็ท EZjet II
เครื่องพิมพ์วันที่อิงค์เจ็ทแบบมือถือ EZjet 790คลิปเครื่องพิมพ์วันที่แบบโมบายล์อิงค์เจ็ท EZjet 790MP

คลิปวิดีโอแสดงการทำงานของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทแบบมือถือ

เครื่องพิมพ์วันที่แบบพกพา EZjet 798คลิปเครื่องพิมพ์วันที่แบบพกพา EZjet 798

เครื่องพิมพ์วันที่แบบพกพา EZjet 798 ใช้งานง่ายพกสะดวก

 

เครื่องพิมพ์วันที่แบบมือถือ EZjet 940คลิปเครื่องพิมพ์วันที่แบบมือถือ EZjet 940

 คลิปเครื่องพิมพ์วันที่แบบมือถือ ระบบอิงค์เจ็ท EZjet 940 ใช้ง่าย พกสะดวก

เครื่องพิมพ์วันที่ แบบมือถือ EZjet 970คลิปเครื่องพิมพ์วันที่อิงค์เจ็ทแบบมือถือ EZjet 970

 คลิปแสดงการทำงานเครื่องพิมพ์วันที่อิงค์เจ็ท แบบมือถือขนาดกว้างพิเศษ EZjet 970 

หน้า 1/1
1
[Go to top]