ReadyPlanet.com
เกี่ยวกับเรา
 เกี่ยวกับเราคีแมค ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ, เครื่อปิดสติกเกอร์, เครื่อพิมพ์บาร์โค้ดพร้อมแปะ

บริษัท คีแมค จำกัด เริ่มต้นก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2522 ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด คีแมค และได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนเป็น บริษัท คีแมค ในปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน

เพื่อดำเนินธุรกิจ ผลิต จัดจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลือง ที่เกี่ยวข้องกับงานพิมพ์วันที่ผลิต งานผลิตสินค้าในด้านบรรจุถัณฑ์ โดยแบ่งเป็นกลุ่มได้ด้งนี้ 

• เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต (Coding and Marking Machine)
• เครื่องติดสติกเกอร์ บนขวด กล่อง ซอง (Labeling Machine)
• เครื่องป้อนซอง กล่อง ฉลาก กระดาษ์ (Feeding Machine)
• เครื่องพิมพ์พร้อมแปะ (Print and Apply)

จากวันที่ก่อตั้ง บริษัท คีแมค จำกัด  ได้ผลิตและออกแบบเครื่องจักร มาอย่างต่อเนื่อง กับทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สนองความต้องการของลูกค้าตลอดเวลา ภายใต้แบรนด์คีแมค จนเป็นที่ยอมรับ จากบริษัท ชั้นนำต่างๆ

ด้วยความมุ่งมั่น คีแมค ยินดีให้คำปรึกษา และบริการท่าน เกี่ยวกับ เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต เครื่องติดสติกเกอร์ เครื่องพิมพ์พร้อมแปะ เครื่องฟีดเดอร์ และ ฯลฯ พร้อมบริการหลังการขาย โดยทีมวิศวกร และช่างเทคนิค ผู้ชำนาญงาน