ReadyPlanet.com


       เครื่องปิดฉลาก เครื่องติดสติ๊กเกอร์ ลงบนผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง ใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรม และเราสามารถออกแบบเครื่องและการติดตั้งให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้ 



เครื่องปิดฉลาก,เครื่องติดสติ๊กเกอร์,Labeling machine,เครื่องแปะสติกเกอร์เครื่องปิดฉลาก เครื่องติดสติ๊กเกอร์ EZlabe รุ่น EL200article

เครื่องปิดฉลาก เครื่องติดสติ๊กเกอร์ ความเร็วสูง ที่สามารถติดได้ทั้ง ด้านข้าง(Side) ด้านบน(Top) เหมาะสำหรับ
ภาชนะที่มีรูปทรงกลม เหลี่ยม เช่น ขวด กระป๋อง กล่อง หรือชิ้นงานอื่นๆ

เครื่องปิดฉลาก,เครื่องติดสติ๊กเกอร์,Labeling machine,เครื่องแปะสติกเกอร์เครื่องปิดฉลาก เครื่องติดสติ๊กเกอร์ EZlabe รุ่น LM1

เครื่องติดสติกเกอร์ขวดกลมกึ่งอัตโนมัติ ราคาเบา ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก เหมาะกับ SME 

เครื่องติดฉลากสติกเกอร์ขวดกลม EZlabe RL200เครื่องปิดฉลาก เครื่องติดสติ๊กเกอร์ EZlabe รุ่น RL200

เครื่องติดฉลากสติกเกอร์ขวดกลมอัตโนมัติ ที่มีความเร็วสูง 80-120 ขวด/นาที ใช้งานง่าย ลดคนลดเวลา

 

เครื่องปิดฉลาก,เครื่องติดสติ๊กเกอร์,Labeling machine,เครื่องแปะสติกเกอร์เครื่องปิดฉลาก เครื่องติดสติ๊กเกอร์ EZlabe รุ่น RL201

เครื่องปิดฉลาก เครื่องติดสติ๊กเกอร์ ความเร็วสูง ที่สามารถติดได้ทั้ง ด้านข้าง(Side) ด้านบน(Top) เหมาะสำหรับ
ภาชนะที่มีรูปทรงกลม เหลี่ยม เช่น ขวด กระป๋อง กล่อง หรือชิ้นงานอื่นๆ

หน้า 1/1
1
[Go to top]