ReadyPlanet.com


       เครื่องปิดฉลาก เครื่องติดสติ๊กเกอร์ ลงบนผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง ใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรม และเราสามารถออกแบบเครื่องและการติดตั้งให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้ เครื่องติดฉลาก เครื่องติดสติ๊กเกอร์ เครื่องปิดฉลาก เครื่องแปะสติ๊กเกอร์EZlabe EL100 เครื่องปิดฉลาก เครื่องติดสติ๊กเกอร์article

เครื่องปิดฉลาก เครื่องติดสติ๊กเกอร์ ด้านบน(Top) เหมาะสำหรับภาชนะที่มีรูปทรง เหลี่ยม แบน เช่น ถุง ซอง กล่อง หรือชิ้นงานอื่นๆ

เครื่องปิดฉลาก,เครื่องติดสติ๊กเกอร์,Labeling machine,เครื่องแปะสติกเกอร์EZlabe EL200 เครื่องปิดฉลาก เครื่องติดสติ๊กเกอร์article

เครื่องปิดฉลาก เครื่องติดสติ๊กเกอร์ ความเร็วสูง ที่สามารถติดได้ทั้ง ด้านข้าง(Side) ด้านบน(Top) เหมาะสำหรับ
ภาชนะที่มีรูปทรงกลม เหลี่ยม เช่น ขวด กระป๋อง กล่อง หรือชิ้นงานอื่นๆ

เครื่องปิดฉลาก,เครื่องติดสติ๊กเกอร์,Labeling machine,เครื่องแปะสติกเกอร์EZlabe LM1 เครื่องปิดฉลาก เครื่องติดสติ๊กเกอร์article

เครื่องติดสติกเกอร์ขวดกลมกึ่งอัตโนมัติ ราคาเบา ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก เหมาะกับ SME 

เครื่องปิดฉลาก,เครื่องติดสติ๊กเกอร์,Labeling machine,เครื่องแปะสติกเกอร์EZlabe RL201 เครื่องปิดฉลาก เครื่องติดสติ๊กเกอร์article

เครื่องปิดฉลาก เครื่องติดสติ๊กเกอร์ ความเร็วสูง ที่สามารถติดได้ทั้ง ด้านข้าง(Side) ด้านบน(Top) เหมาะสำหรับ
ภาชนะที่มีรูปทรงกลม เหลี่ยม เช่น ขวด กระป๋อง กล่อง หรือชิ้นงานอื่นๆ

เครื่องปิดฉลาก,เครื่องติดสติ๊กเกอร์,Labeling machine,เครื่องแปะสติกเกอร์EZlabe RL201 เครื่องปิดฉลากขวดกลม เครื่องติดสติ๊กเกอร์ขวดกลมarticle

เครื่องปิดฉลาก เครื่องติดสติ๊กเกอร์ ความเร็วสูง ที่สามารถติดได้ทั้ง ด้านข้าง(Side) ด้านบน(Top) เหมาะสำหรับ ภาชนะที่มีรูปทรงกลม เหลี่ยม เช่น ขวด กระป๋อง กล่อง หรือชิ้นงานอื่นๆ

หน้า 1/1
1
[Go to top]