ReadyPlanet.com
ISO 9001 : 2015
dot
ค้นหาสินค้า

dot
bulletแคตตาล็อก
bulletพิมพ์วันที่ผลิต ราคาถูก
dot
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต
dot
bulletเครื่องพิมพ์วันที่ สัมผัส
bulletเครื่องพิมพ์วันที่ อิงค์เจ็ท
bulletเครื่องป้อนฉลาก ซอง ถุง
bulletเครื่องพิมพ์พร้อมแปะ
bulletเครื่องลอกสติ๊กเกอร์
dot
เครื่องพิมพ์วันที่สัมผัสชิ้นงาน
dot
bulletเครื่องพิมพ์แบบใช้น้ำหมึก
dot
เครื่องพิมพ์วันที่ไม่สัมผัสชิ้นงาน
dot
bulletเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
dot
หมึกพิมพ์
dot
bulletหมึกพิมพ์ : วัสดุซับหมึก
bulletหมึกพิมพ์ : วัสดุไม่ซับหมึก
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
bulletแผ่นผังเว็บไซต์
bulletwebboard
kimacthailand.blogspot.com
https://www.youtube.com/kimacthailand.com
เพจหมึกแสมป์อุตสาหรรมคีแมค




เครื่องพิมพ์พร้อมแปะ ( Print & Apply )

เครื่องพิมพ์พร้อมแปะ

 

 

เครื่องพิมพ์พร้อมแปะ (Print & Apply) ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ลดการจ้ดเก็บ(Stock)ฉลากสินค้า พิมพ์งานตามจำนวนที่ต้องการใช้ (Print on Demand) ในแต่ละครั้ง ประหย้ดเวลา ประหยัดแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพ งานจัดเก็บสินค้า การขนส่ง และอื่นๆ

คีแมค มี เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด พร้อมแปะ หรือ เครื่องพิมพ์พร้อมแปะ (Print & Apply) ครอบคลุมการทำงานทุกรูปแบบที่ต้องการ เช่น แบบ Tamp-on, Tamp-blow,Wipe-on,Corner wrap, Front and side, Back and side.

  



เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด พร้อมแปะ ( Print & Apply ) EZtag100เครื่องพิมพ์พร้อมแปะ ( Print & Apply ) EZtag100article

ราคา เริ่มต้น 296,575 บาท

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดพร้อมแปะ (Print&Appy) EZtag100 รุ่นประหยัดเปลี่ยนขนาดฉลากตำแหน่งแปะได้รวดเร็วความเร็วในการพิมพ์พร้อมแปะ50-150มม./วินาทีเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดพร้อมแปะ EZtag100 พิมพ์ได้หน้ากว้าง104มม.ความละเอียด 203 และ 300 dpi

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดพร้อมแปะ ( Print & Apply ) EZtag150เครื่องพิมพ์พร้อมแปะ ( Print & Apply ) EZtag150article

 ราคา เริ่่มต้น 325,000 บาท

เครื่องพิมพ์พร้อมแปะ (Print&Apply) EZtag150 เปลี่ยนขนาดฉลากตำแหน่งแปะได้รวดเร็วความเร็วในการพิมพ์พร้อมแปะ 50-150 มม./วินาที เครื่องพิมพ์พร้อมแปะ EZtag150 พิมพ์ได้หน้ากว้าง104 มม. ความละเอียด 203 dpi สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดพร้อมแปะ ( Print & Apply ) EZtag200เครื่องพิมพ์พร้อมแปะ ( Print & Apply ) EZtag 200article

 ราคา เริ่มต้น 410,130 บาท

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดพร้อมแปะ (Print&Appy) EZtag 200เปลี่ยนฉลากและตำแหน่งแปะได้รวดเร็วความเร็วในการพิมพ์50-250มม./วินาทีเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดพร้อมแปะพิมพ์ได้หน้ากว้าง104 มม.ความละเอียด 203 dpi และ 305dpi เหมาะกับอุตสาหกรรมที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

หน้า 1/1
1
[Go to top]