ReadyPlanet.com
เครื่องพิมพ์พร้อมแปะ EZtag 300
เครื่องพิมพ์พร้อมแปะ EZtag 300

เครื่องติดสติกเกอร์พร้อมแปะ  EZtaq 150

 ชมคลิปสาธิตการใช้งาน

คุณสมบัติเครื่อง EZtag 150
• พิมพ์วันที่ผลิต ข้อมูลการผลิต โลโก้ บาร์โค้ด
• เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น เช่น เครื่องชั่ง เครื่องสแกน ได้
• เครื่องพิมพ์ (Print Engine) มีให้เลือกหลากหลาย
• ติดตั้งเข้ากับไลน์ผลิต หรือไลน์บรรจุหีบห่อต่อเนื่อง ได้ง่าย
• ติดฉลากลงชิ้นงาน เช่น ซอง กล่อง กล่องลูกฟูก ลัง ฯลฯ
• ความละเอียดในการพิมพ์ เริมต้น 203 dpi
• ความเร็วการพิมพ์สูงสุด 16 ips
• ช่วยเรื่องการพิมพ์พร้อมปิดฉลาก แทนการใช้แรงงานคนแปะ

ข้อมูลเครื่องพิมพ์ (Print Engine)
Sato Lt408
• เครื่องพิมพ์ระดับเริ่มต้นสำหรับสายการผลิต

• ความกว้างของการพิมพ์: 4 นิ้ว
• ความเร็วของการพิมพ์ (สูงสุด): 6 ips
• ความละเอียด: 203 dpi

ติดต่อฝ่ายขาย
• ชุติมา (ชุ)      Tel. 080-854-4137
• อัมพิกา (วา)  Tel. 088-874-5460
• อุทัย (พงษ์)  Tel. 086-322-4782

• Office Tel. 02-956-8291

• Line ID: @kimac
   
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด โลโก้ ข้อความ พร้อมแปะ

เครื่อติดสติกเกอร์พร้อมพิพม์ EZtag100
เครื่องแปะสติกเกอร์พร้อมพิมพ์ EZtag 150
เครื่องพิมพ์พร้อมแปะ EZtag 200