ReadyPlanet.com
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต EZjet 792 article
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต ระบบอิงค์เจ็ท

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต ระบบอิงค์เจ็ท

ตัวอย่าง
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต อิงค์เจ็ท
EZjet 790MP

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต อิงค์เจ็ท EZjet 790

EZjet 790MP
■ พิมพ์ลงบนพื้นผิวและรูปแบบของชิ้นงานได้หลากหลายด้วยระบบ อิงค์เจ็ท
■ Gentle treatment of surface being marked
■ สะดวกในการใช้งานรูปแบบต่างๆ 
■ ใช้แบตเตอรี่ในการทำงาน จึงสะดวกในการเคลื่อนย้ายและใช้ในจุดต่างๆ
■ เก็บข้อมูลในหน่วยความจำได้ 25 ข้อความ
■ มี 4 รูปแบบตัวอักษรให้เลือก
■ พิมพ์ ตัวเลข, วันที่, เวลา, และข้อความ ได้สูงสุด 2 บรรทัด
■ ให้ข้อความคมชัดสะดวกในการอ่าน
■ ระบบเมนูคำสั่งที่สะดวกต่อการใช้งาน
■ สั่งพิมพ์ได้ง่ายๆ เพียงกดปุ่มที่ด้ามจับ

EZjet 792MP
ใช้สายไฟจากตัวเครื่องต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ มีคุณสมบัติเช่น Model 790, แต่แตกต่างกันดังนี้:
■ สำหรับการทำงานต่อเนื่องยาวนาน
■ สั่งพิมพ์ด้วยปุ่มกด หรือควบคุมผ่านสายส่งสัญญาณ
■ เหมาะกับไลน์อัตโนมัติ เช่น ไลน์การบรรจุ

 

ดูวีดีโอ
ติดต่อฝ่ายขาย

• Office Tel. 02-956-8291

• Line ID: 0888745460 , 0819710887 , 0840885158

• E-mail: info@kimacthailand.com 

• อัยลดา (อ้อน) โทร. 088-874-5460

• ภาณุพล (เอก) โทร. 081-971-0887

• สุรีรัตน์  (ต่าย) โทร. 084-088-5158

 
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต อิงค์เจ็ท

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต EZjet 798 article
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต EZjet 970 article
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต EZjet 940 article
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต EZjet G4 article
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต EZmark
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต EZjet II article