ReadyPlanet.com
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต สัมผัส

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต สัมผัส


เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต หน้านี้ เป็น เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ เลขล็อต ข้อความ ชนิดหัวพิมพ์สัมผัสชิ้นงาน เหมาะกับงานพิมพ์ บนชิ้นงานต่างๆ ทั้งชนิดซับหมึก และ ไม่ซับหมึก เช่น กล่องคาร์ตัน,ถุงกระสอบพลาสติก,ถุงกระดาษ,แผงฟอล์ยยา,ขวดพลาสติก,กระป๋องโลหะ และ ฯลฯ โดยใช้ ตัวอักษรยางLocktype และ น้ำหมึก ชนิด หมึกพิมพ์วัสดุซับหมึก  และ หมึกพิมพ์แบบไม่ซับหมึก 

 

 

 

 เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต EZpackเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต EZpack article
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต EZprintเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต EZprintarticle
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต EZrollเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต EZrollarticle
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต EZmarkเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตEZmarkarticle
หน้า 1/1
1
[Go to top]