ReadyPlanet.com
เครื่องพิมพ์ฮ็อตอิงค์

เครื่องพิมพ์ฮ็อตอิงค์ เป็น เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต อีกระบบที่เหมาะในการ พิมพ์วันผลิต วันหมดอายุ และเลขล็อต ทุนต่อหน่วยพิมพ์ต่ำ เหมาะกับงานพิมพ์บน ฉลากกระดาษ  ซองพลาสติก กล่อง ถุง มีหลายรูปแบบการใช้งาน ใช้ตัวเลขเหล็ก หรือ ตัวอักษรทองเหลือง ในการพิมพ์เครื่องพิมพ์ฮ็อตอิงค์ EZcode 380เครื่องพิมพ์ฮ็อตอิงค์ EZcode 380article

เครื่องพิมพ์ฮ็อตอิงค์ EZcode 380 เป็น เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต บนกล่อง, ฉลาก ซองพลาสติก มีระบบป้อนชิ้นงานอัตโนมัติ หมึกพิมพ์ แบบลูกหมึกร้อน (Hot Ink) โครงสร้างเครื่อง ฮ็อตอิงค์ EZcode 380 เป็นสแตนเลส 304 ทั้งหมด 

เครื่องพิมพ์ฮ็อตอิงค์ EZcode 420เครื่องพิมพ์ฮ็อตอิงค์ EZcode 420article

เครื่องพิมพ์ฮ็อตอิงค์ EZcode 420 เป็น เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ บนกล่อง, ฉลาก หรือ ซองพลาสติก มีระบบป้อนชิ้นงานอัตโนมัติ ช่วยให้พิมพ์ชิ้นงานสดวกรวดเร็ว ลดเวลาการทำงาน ใช้ ตัวอักษรทองเหลือง และหมึกพิมพ์แบบ ลูกหมึกร้อน (Hot Ink)

เครื่องพิมพ์ฮ็อตอิงค์ EZcode 1500เครื่องพิมพ์ฮ็อตอิงค์ EZcode 1500article

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต ฮ็อตอิงค์ EZcode 1500 เป็น เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ บนม้วนฟอยล์ ม้วนฟิมล์พลาสติก ชนิดบรรจุต่อเนื่อง ด้วยความเร็วสูงสุด 1200 ชิ้น/นาที ติดตั้งกับเครื่องบรรจุซอง ถุง ชนิดต่างๆ ใช้ ตัวอักษรทองเหลือง และ หมึกพิมพ์แบบลูกหมึกร้อน (Hot Ink)

หน้า 1/1
1
[Go to top]