ReadyPlanet.com
เครื่องลอกสติกเกอร์

คีแมคมี เครื่องลอกสติกเกอร์ สองรุ่นให้เลือก ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งาน และลักษณะของผลิตภัณฑ์ฉลากที่ต้องการลอก ปริมาณการลอกต่อวัน ลักษณะชนิดฉลาก ซึ่งจะทำให้การตัดสินใจเลือกซื้อถูกต้องเหมาะสมกับงาน

 

 

 เครื่องลอกสติกเกอร์  EZlabe LD1เครืองลอกสติกเกอร์ : EZlabe LD1article

เครื่องลอกสติกเกอร์ EZlabe LD1

เครื่องลอกสติกเกอร์ EZlabe LD1 เป็น เครื่องลอกสติ้กเกอร์ ที่ถูกออกแบบเพื่องาน ลอกสติกเกอร์ขนาดเล็ก ลดขั้นตอน ลดเวลา การทำงาน กำหนดช่วงลอกสติกเกอร์ได้ง่าย โครงสร้างแข็งแรงทนทาน อายุใช้งานยาวนาน

เครืองลอกสติกเกอร์ EZlabe LD2เครืองลอกสติกเกอร์ : EZlabe LD2article

เครื่องลอกสติ้กเกอร์ EZlabe LD2

เครื่องลอกสติกเกอร์ EZlabe LD2 เป็น เครื่องลอกสติ้กเกอร์ ที่ถูกออกแบบเพื่องาน ลอกสติกเกอร์ทุกขนาด โดยเฉพาะฉลากสติ้กเกอร์หน้ากว้าง ขนาดใหญ่ ติดตั้ง เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต EZcode, EZjet เพื่อ พิมพ์วันที่ผลิต  วันหมดอายุ (เป็นอุปกรณ์เสริม) ลดขั้นตอน ลดเวลา การทำงาน กำหนดช่วงลอกสติกเกอร์ได้ง่าย โครงสร้างแข็งแรงทนทาน อายุใช้งานยาวนาน

หน้า 1/1
1
[Go to top]