ReadyPlanet.com
ISO 9001 : 2015

หจก.คีแมค ได้นำมาตรฐานสากลในการบริหารงานคุณภาพมาปฏิบัติ ปัจจุบันทางห้าง ได้รับการรับรอง มาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก URS REGISTRAR OF SYSTEMS ในปี 2018 โดยทางเราจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ, พัฒนาผลิตเครื่องจักร, ให้บริการที่เป็นเลิศ, และปรับปรุงระบบการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการและให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดเป็นผลให้ หจก.คีแมค เติบโตอย่างต่อเนื่อง และดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน