ReadyPlanet.com
เครื่องติดสติกเกอร์พร้อมพิมพ์

เครื่องพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค็ดพร้อมแปะลงบน กล่องขนม แซนดวิช กล่องลูกฝูก ลัง ชิ้นงาน ใช้พิมพ์ข้อมูล เช่น วันที่ผลิต/หมดอายุ ข้อมูลบริษัท โลโก้ ด้วยความละเอียดสูง สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น เช่น เครื่องชั่ง เครื่องสแกน คีย์บอร์ด RFID เครื่องแปะสติกเกอร์ของเราจะพิมพ์และปิดฉลากกับผลิตภัณฑ์บริเวณกล่องหรือพาเลท โดยอัตโนมัติในขั้นตอนเดียวเครื่องพิมพ์สติกเกอร์พร้อมแปะ ( Print & Apply ) EZtag 100 Seriesเครื่อติดสติกเกอร์พร้อมพิพม์ EZtag100

 เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ พร้อมติดลงบนบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่องขนมเค้ก, ถาดไข่ สำหรับ SME

เครื่องติดฉลากสติกเกอร์พร้อมแปะลงบนชิ้นงานความเร็วสูง EZtag 150เครื่องแปะสติกเกอร์พร้อมพิมพ์ EZtag 150

เครื่องพิมพ์สติกเกอร์พร้อมแปะลงบนบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่อง, ถาดไข่, ลัง, พาเลท ฯลฯ ระดับ Entry Level

 

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดพร้อมแปะ ( Print & Apply ) EZtag200เครื่องพิมพ์พร้อมแปะ EZtag 200

 เครื่องพิมพ์สติกเกอร์พร้อมแปะลงบนบรรจุภัณฑ์ความเร็วสูง เช่น กล่อง, ถาดไข่, ลัง, พาเลท ฯลฯ

หน้า 1/1
1
[Go to top]